Wersje zagraniczne


Katolicki dwumiesięcznik ewangelizacyjny „Trwajcie w miłości” ukazuje się w języku polskim, a także w sześciu zagranicznych wersjach językowych: słowackiej, węgierskiej, niemieckiej, ukraińskiej, łotewskiej i angielskiej . Chcemy głosić Dobrą Nowinę zgodnie z poleceniem Pana Jezusa: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19).