Kochani Czytelnicy! Nowy rok rozpoczynamy od numeru „Trwajcie w miłości”, w którym ...

Kochani Czytelnicy! Bóg nas kocha! Tą radosną prawdą chcemy się dzielić poprzez ...

„Trwajcie w miłości” to czasopismo, które umacnia wiarę i uświadamia, że Bóg ...

Zbliża się okres wakacyjnego odpoczynku. Niech nowe „Trwajcie w miłości” będzie czasie ...

Artykuły i świadectwa ukazujące niezwykłe działanie Boga w życiu konkretnych ludzi. ...

Zawarte w nim artykuły i świadectwa są pomocą w głębokim przeżywaniu okresu ...

Pierwszy numer katolickiego dwumiesięcznika ewangelizacyjnego „Trwajcie w miłości”, który jest kontynuacją misji ...