Za każdym razem, gdy kontemplujemy mękę Jezusa, naszego Zbawiciela, oczyma duszy wpatrujemy się w Tego, który z nieskończonej miłości do nas oddał swoje życie na krzyżu dla naszego zbawienia. Wpatrujemy się także w Maryję, naszą Matkę, która właśnie dziś otwiera przed ...

Po urodzeniu się naszej pierwszej córki moja żona Grażyna nie brała pod uwagę dalszego powiększenia rodziny. Ja natomiast uważałem, że jednemu dziecku źle jest na świecie. Kiedy pewnego dnia wróciłem z pracy, poznałem po oczach mojej Grażynki, że coś nie ...

„Miłość między kobietą i mężczyzną jest pięknym darem Bożym. Dlatego też musimy podchodzić do niego z należnym poczuciem odpowiedzialności” (św. Jan Paweł II). „Według świadectwa Biblii – mówił dalej do młodych św. Jan Paweł II – miłość cielesna jest odbiciem miłości Boga do człowieka (por. ...

Moja babcia zmarła w styczniu 2002 r. Przez całe życie była głęboko wierzącą osobą. W ostatnich kilkunastu latach jeszcze bardziej przylgnęła do Boga. Od rana do wieczora słuchała Radia Maryja, codziennie, jeśli tylko mogła, uczestniczyła we Mszy św., odmawiała różaniec, ...

Osiemnastowieczny poeta niemiecki Friedrich Hölderlin napisał, że „próba stworzenia raju na ziemi zawsze kończy się piekłem”. Wiek XX i grasujące wówczas zbrodnicze ideologie – komunizmu oraz narodowego socjalizmu – dostarczyły aż zanadto dowodów prawdziwości tego twierdzenia. Dziesiątki milionów ofiar reżimów stworzonych przez te ideologie są memento, ...

Zapytani o mistyków XX wieku bez trudu wymienimy siostrę Faustynę czy ojca Pio. Tymczasem Pan Jezus objawiał się także siostrze Wandzie Boniszewskiej CSA (1907–2003), obdarzając ją również darem stygmatów i krwawych łez. Boże wybranie Już w dzieciństwie Wanda – jedna ...

Urodziłam się i wychowałam w rodzinie katolickiej. Otrzymałam wszystkie sakramenty, uczęszczałam regularnie na Msze św., codziennie się modliłam. Działo się tak do około 16. roku życia, gdy w 1993 roku poznałam przypadkiem kolegę, z którym się bardzo mocno zaprzyjaźniłam. J. był ode mnie kilka lat starszy ...

Najtrudniejszy czas w roku to dla mnie początek listopada. Wracają wspomnienia, czuję się na cmentarzu brudny, opluty, niegodny… Wracają myśli, że tymi rękami zabiłem człowieka, że gdzieś tam jest jego rodzina… I ból wraca. Modlę się wtedy z podwójną siłą, ...

„Świat nazwie was »wstecznikami«, »ciemnymi«, nawet »reakcjonistami«, kiedy przyjmiecie Chrystusowe przykazanie czystości, a ze swej strony zaoferuje wam łatwą wersję przedmałżeńskiego seksu. Ale słowo Boże i Jego prawda są wieczne, a Jezus ciągle będzie ofiarowywał wam wartość czystych relacji międzyludzkich ...

Wychowałam się w rodzinie katolickiej, lecz mało praktykującej. Poznałam podstawy naszej wiary, ale na tych podstawach wszystko się skończyło. Gdy zakładałam swoją rodzinę, nie myślałam o Bogu, o tym, aby Jemu powierzyć losy mojego małżeństwa. Mąż mój był dobrym człowiekiem. ...

Kochani Czytelnicy! Nowy rok rozpoczynamy od numeru „Trwajcie w miłości”, w którym zamieszczone są artykuły i świadectwa umacniające wiarę i nadzieję, albowiem „Wiemy […], że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra” (Rz 8,28). Zapraszamy ...

Wielokrotnie i na różne sposoby Pan Jezus zaprasza nas do przebywania z Nim obecnym w Najświętszym Sakramencie. Publikujemy poniżej fragmenty słów skierowanych szczególnie do kapłanów, które Pan Jezus przekazał jednemu z nich. (Słowa Pana Jezusa spisane przez mnicha benedyktyńskiego zostały ...

W życiu tego człowieka było wszystko: sport, praca naukowa na Politechnice Krakowskiej, zagraniczne wyjazdy, turystyka, przyjaciele, żona, dzieci, radość, modlitwa… Z tych elementów inż. Jerzy Ciesielski zbudował drogę do Nieba Rok 1951: Początek drogi. Praca nad sobą „Przyszłość jest niewiadoma. ...

W jednym z miast województwa zachodniopomorskiego pewne małżeństwo prowadzi działalność gospodarczą polegającą na odpłatnym udzielaniu porad za pomocą tarota, rozmaitych zaklęć, modlitw, kanałów energetycznych itd. Oprócz tego klientom oferuje się medalik św. Benedykta wraz z pouczeniem, że zaczyna on działać dopiero poprzez ...

Jestem sześćdziesięcioletnim mężczyzną, ojcem dwóch dorosłych córek. Wydarzenia, które opiszę, dotyczą młodszej z nich. Głęboko odcisnęły one piętno na moim życiu, a ponieważ mam przy tym pełną świadomość, że nie jestem przypadkiem odosobnionym, zdecydowałem się dać świadectwo, które być może ...

Mocno się modliłam w intencji swego męża. Nie spodziewałam się, że ogrom tych łask i obietnic spłynie na mnie. Przecież ja byłam w porządku – to on potrzebował uzdrowienia Jestem mężatką, mam 36 lat, troje dzieci (14, 15, i 16 lat), własny dom, piękny ogród i samochód. Można by ...