Ojciec Pio pragnął w pełni zrealizować swoje powołanie kapłańskie oraz zakonne i dlatego ze wszystkich sił naśladował Chrystusa w Jego miłości i pokorze. Jednak to sam Chrystus uczynił go żywym obrazem swojej miłości, udzielając mu daru stygmatów. Przez pięćdziesiąt lat ...

Jak kochać innych? Czy poświęcać im dużo czy mało czasu? Jak odróżnić prawdziwą miłość od fałszywej? Czy z cierpienia może być jakieś dobro? Czy żyjemy w czasach ostatecznych? Dowiedz się, co na ten temat mówił mistyczce Alicji Lenczewskiej Pan Jezus! Na ...

„Trwajcie w miłości” to czasopismo, które umacnia wiarę i uświadamia, że Bóg nas kocha i jest stale obecny w naszym życiu. ...

Pan Jezus za pośrednictwem mistyczki Alicji Lenczewskiej (1934-2012) zachęca nas, byśmy w świetle wiary spojrzeli na tajemnicę Jego drogi krzyżowej. † Wszystkie stacje drogi krzyżowej są urzeczywistnieniem i obrazem ludzkiej sprawiedliwości, która na mękę i śmierć skazała Boga. Są też urzeczywistnieniem ...

Przedstawiamy fragmenty pism Alicji Lenczewskiej (1934-2012) – szczecińskiej mistyczki obdarzonej darem rozmów z Panem Jezusem. Za jej pośrednictwem Chrystus przekazuje każdemu z nas przesłanie na czasy ostateczne. † Twoim posłannictwem jest świadczyć o Mnie. Rób to przy każdej okazji. Szukaj takich ...

„O Kościele Boży, tyś najlepszą Matką, ty jeden umiesz wychowywać i dawać wzrost duszy. O, jak wielką mam miłość i cześć dla Kościoła, tej Matki najlepszej” (Dz. 197). Jezus Chrystus założył swój Kościół, aby pomóc człowiekowi być szczęśliwym. To w Kościele poprzez sakramenty przebacza On grzechy, ...

Dziękujemy Bogu za wyjątkowy czas letnich rekolekcji RCS i RCSM w Gródku nad Dunajcem i na Górze św. Anny! Kolejny raz mogliśmy doświadczyć jak bardzo prawdziwe są słowa pieśni: „Jesteśmy piękni, Twoim pięknem, Panie!” Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć i ...

„Nie zastanawiaj się nad tym, dlaczego cierpisz; nie szukaj odpowiedzi [na pytania], ale idź zdecydowanie naprzód. Jezus nie pozwoli na to, by wyrządzono Ci krzywdę czy spowodowano zatratę. Obyś tylko sam(a) się nie zatracił(a) i trwał(a) w postanowieniach. A więc ...

Zmartwychwstały Chrystus objawił św. Faustynie prawdę o swoim nieskończonym miłosierdziu. Odtąd miała tylko jedno pragnienie: aby wszyscy poznali je i z dziecięcą ufnością zawierzyli siebie Bożemu miłosierdziu. W Dzienniczku św. Faustyny czytamy, co Pan Jezus mówi o swoim miłosierdziu: „Dziś usłyszałam słowa: »W Starym Zakonie wysyłałem proroków do ludu swego ...

Wieczorem 24 sierpnia 1942 roku na ponurym dziedzińcu więzienia w Dreźnie gilotyna pracowała nieprzerwanie, wyrabiając swoją okrutną normę. Był to czas tryumfu walczącego z Bogiem bestialstwa hitleryzmu, który doprowadził do przerażających zbrodni na dziesiątkach milionów ludzi. Ścięte głowy, jedna po drugiej, ...

Świadectwo – zapiski duchowe Alicji Lenczewskiej, które na prośbę arcybiskupa Andrzeja Dzięgi zostały przebadane przez komisję teologiczną i uznane zostały za zgodne z nauczaniem Kościoła. Poniżej przytaczamy fragmenty orędzia Pana Jezusa przekazane mistyczce. Na czym polega Boża miłość? † Zobacz, Moje dziecko: ...

– Jezus: Nie lękaj się, duszo grzeszna, swego Zbawiciela, pierwszy zbliżam się do ciebie, bo wiem, że sama z siebie nie jesteś zdolna wznieść się do Mnie. Nie uciekaj, dziecię, od Ojca swego, chciej wejść w rozmowę sam na sam ze swym Bogiem miłosierdzia, który sam chce ci powiedzieć ...

Ludzie nie potrafią znieść okrutnego kontrastu pomiędzy szczęściem, jakiego oczekują od życia, a brutalną rzeczywistością pozbawioną miłości. Znam dobrze twoje obiekcje: nie mam już chęci ani sił żyć dalej. Jestem jedynie ciężarem dla mojego otoczenia. Nie ma lekarstwa na moją ...

Poniżej przedstawiamy fragmenty rozmów szczecińskiej mistyczki Alicji Lenczewskiej z Panem Jezusem.Bóg za pośrednictwem Alicji zachęca każdego z nas, by z dziecięcą ufnością poddać się Jego uzdrawiającej mocy w sakramencie pokuty i pojednania. Cytowane dialogi dotyczą warunków dobrej spowiedzi. Rachunek sumienia † Dziecko Moje, spójrz razem ze Mną ...

„Otworzyłem swe serce jako żywe źródło miłosierdzia, niech z niego czerpią wszystkie dusze życie, niech się zbliżą do tego morza miłosierdzia z wielką ufnością. Grzesznicy dostąpią usprawiedliwienia, a sprawiedliwi w dobrym utwierdzenia. Kto pokładał ufność w miłosierdziu Moim, napełnię duszę jego w godzinę śmierci swym Bożym pokojem” ...

Uwaga, uwaga! Zachęcamy do zapisywania się na II turnus letnich rekolekcji RCS na Górze św. Anny. Termin: 16-23.08.2023. Są jeszcze wolne miejsca Przypominamy, że program i ekipa prowadząca jest ta sama co w Gródku n. Dunajcem! Nie zwlekaj, zapisz się ...

Czuwanie Czytelników TwM, RCS i RCSM! Drodzy Czytelnicy „Trwajcie w miłości”, członkowie i sympatycy RCS, RCSM i wszyscy chętni! Zapraszamy Was serdecznie na Czuwanie na Jasnej Górze już w najbliższy weekend 24 czerwca 2023. Wybierzmy się z rodziną, znajomymi i ...

Nie wiesz, jak się modlić? Zastanawiasz się, co tak naprawdę się dzieje w czasie spowiedzi? Chcesz ożywić swoją wiarę w obecność Pana Jezusa we Mszy św.? Pragniesz lepiej poznać Matkę Bożą? Niewielka książka Alicji Lenczewskiej pt. Rozmawiaj ze Mną będzie ...

Alicja Lenczewska (1934-2012) – emerytowana nauczycielka, która prowadziła bogate życie wewnętrzne. Pozostawione przez nią zapiski duchowe na prośbę arcybiskupa Andrzeja Dzięgi zostały przebadane przez komisję teologiczną i uznane za zgodne z nauczaniem Kościoła. Poniżej przytaczamy przekazane Alicji Lenczewskiej orędzie Pana Jezusa ...

Przedstawiamy fragmenty pism Alicji Lenczewskiej (1934-2012) – szczecińskiej mistyczki obdarzonej darem rozmów z Panem Jezusem. Za jej pośrednictwem Chrystus przekazuje każdemu z nas przesłanie o czystości serca: † Rozmawiajcie ze Mną w swych sercach. Pragnę waszych serc i waszego zawierzenia. I ...