Świadectwo – zapiski duchowe Alicji Lenczewskiej, które na prośbę arcybiskupa Andrzeja Dzięgi zostały przebadane przez komisję teologiczną i uznane zostały za zgodne z nauczaniem Kościoła. Poniżej przytaczamy fragmenty orędzia Pana Jezusa przekazane mistyczce. Na czym polega Boża miłość? † Zobacz, Moje dziecko: ...

– Jezus: Nie lękaj się, duszo grzeszna, swego Zbawiciela, pierwszy zbliżam się do ciebie, bo wiem, że sama z siebie nie jesteś zdolna wznieść się do Mnie. Nie uciekaj, dziecię, od Ojca swego, chciej wejść w rozmowę sam na sam ze swym Bogiem miłosierdzia, który sam chce ci powiedzieć ...

Ludzie nie potrafią znieść okrutnego kontrastu pomiędzy szczęściem, jakiego oczekują od życia, a brutalną rzeczywistością pozbawioną miłości. Znam dobrze twoje obiekcje: nie mam już chęci ani sił żyć dalej. Jestem jedynie ciężarem dla mojego otoczenia. Nie ma lekarstwa na moją ...

Poniżej przedstawiamy fragmenty rozmów szczecińskiej mistyczki Alicji Lenczewskiej z Panem Jezusem.Bóg za pośrednictwem Alicji zachęca każdego z nas, by z dziecięcą ufnością poddać się Jego uzdrawiającej mocy w sakramencie pokuty i pojednania. Cytowane dialogi dotyczą warunków dobrej spowiedzi. Rachunek sumienia † Dziecko Moje, spójrz razem ze Mną ...

„Otworzyłem swe serce jako żywe źródło miłosierdzia, niech z niego czerpią wszystkie dusze życie, niech się zbliżą do tego morza miłosierdzia z wielką ufnością. Grzesznicy dostąpią usprawiedliwienia, a sprawiedliwi w dobrym utwierdzenia. Kto pokładał ufność w miłosierdziu Moim, napełnię duszę jego w godzinę śmierci swym Bożym pokojem” ...

Uwaga, uwaga! Zachęcamy do zapisywania się na II turnus letnich rekolekcji RCS na Górze św. Anny. Termin: 16-23.08.2023. Są jeszcze wolne miejsca Przypominamy, że program i ekipa prowadząca jest ta sama co w Gródku n. Dunajcem! Nie zwlekaj, zapisz się ...

Czuwanie Czytelników TwM, RCS i RCSM! Drodzy Czytelnicy „Trwajcie w miłości”, członkowie i sympatycy RCS, RCSM i wszyscy chętni! Zapraszamy Was serdecznie na Czuwanie na Jasnej Górze już w najbliższy weekend 24 czerwca 2023. Wybierzmy się z rodziną, znajomymi i ...

Nie wiesz, jak się modlić? Zastanawiasz się, co tak naprawdę się dzieje w czasie spowiedzi? Chcesz ożywić swoją wiarę w obecność Pana Jezusa we Mszy św.? Pragniesz lepiej poznać Matkę Bożą? Niewielka książka Alicji Lenczewskiej pt. Rozmawiaj ze Mną będzie ...

Alicja Lenczewska (1934-2012) – emerytowana nauczycielka, która prowadziła bogate życie wewnętrzne. Pozostawione przez nią zapiski duchowe na prośbę arcybiskupa Andrzeja Dzięgi zostały przebadane przez komisję teologiczną i uznane za zgodne z nauczaniem Kościoła. Poniżej przytaczamy przekazane Alicji Lenczewskiej orędzie Pana Jezusa ...

Przedstawiamy fragmenty pism Alicji Lenczewskiej (1934-2012) – szczecińskiej mistyczki obdarzonej darem rozmów z Panem Jezusem. Za jej pośrednictwem Chrystus przekazuje każdemu z nas przesłanie o czystości serca: † Rozmawiajcie ze Mną w swych sercach. Pragnę waszych serc i waszego zawierzenia. I ...

Zbliża się okres wakacyjnego odpoczynku. Niech nowe „Trwajcie w miłości” będzie czasie pomocą w budowaniu osobistej relacji z Bogiem. ...

Pan Jezus przez mistyczkę Alicję Lenczewską (1934-2012) przekazuje nam słowa, które pomagają właściwie rozumieć tajemnicę świętości.   Pan pozwolił mi zrozumieć, jak wygląda droga prowadząca do świętości: To droga nieustannego czuwania i nieustannej walki ze słabościami własnej ludzkiej natury i ...

Fragmenty pouczeń Pana Jezusa spisanych przez mistyczkę Alicję Lenczewską w jej duchowym dzienniku Świadectwo: † Większość nie słyszy Mnie ani nie dostrzega. Zajęci są ceremonią, własnym działaniem, sobą, swoją modlitwą, swoją grzesznością nawet, innymi ludźmi. A Ja jestem wśród nich niedostrzeżony, lekceważony, niekiedy obrażany i ciągle samotny. ...

Zapraszamy na rekolekcje dla małżeństw sakramentalnych, by umocnić więź z Jezusem, między sobą i z dziećmi! I turnus: 7-14.08.2023, Gródek n. Dunajcem (Centrum formacyjno-rekolekcyjne Arka) Koszt: 2600 zł od małżeństwa Dodatkowo, jeśli rodzice chcą zabrać ze sobą dzieci: 70 zł ...

Wezwanie Matki Bożej do nawrócenia w Fatimie w 1917 r. „nie jest jednorazowe. Jej apel musi być podejmowany z pokolenia na pokolenie, zgodnie z nowymi »znakami czasu«. Trzeba nieustannie do niego powracać” (św. Jan Paweł II). W szczególnym kontekście historycznym przeżywana była ...

Jedynym źródłem miłości małżeńskiej jest Jezus Chrystus, nieustannie obecny w sakramencie małżeństwa. Tak wielki jest ten sakrament! I małżonkowie mogą być pewni, że wraz z nim otrzymują siłę płynącą od Boga oraz łaskę, która będzie im towarzyszyła przez całe życie; tę rękojmię daje ...

Jezus zna wszystkie nasze zmagania, ma moc podnieść nas z każdego upadku, uleczyć każdą naszą słabość, wychodzi ku nam nieustannie… Jeśli tylko zechcemy, możemy tego doświadczyć, podobnie jak osoby ze wspólnoty RCS, które przesłały do nas swoje świadectwa. Kilka miesięcy temu ...

Nie odczuwasz, że Bóg Cię kocha? Nie pamiętasz, że Cię wybrał i ma konkretny plan wobec Ciebie? Masz kłopoty z zaufaniem? Ta książka jest dla Ciebie! Słowa Pana Jezusa rozwieją Twoje wątpliwości i ożywią Twoją relację z Bogiem. Szczecińska mistyczka Alicja ...

W słowach skierowanych do szczecińskiej mistyczki Alicji Lenczewskiej (1934-2012) Pan Jezus prosi, abyśmy wypełniali wezwania Jego Matki dotyczące nawrócenia, pokuty i modlitwy. † Szatan jest bezsilny wobec tych, którzy nie dają mu przyzwolenia, którzy odrzucają wszystko, na czym spoczął cień zła ...

Poniżej przedstawiamy fragmenty pism Alicji Lenczewskiej (1934-2012) – szczecińskiej mistyczki obdarzonej darem rozmów z Panem Jezusem. Bóg za pośrednictwem Alicji zachęca każdego z nas, by praktykować miłość bliźniego. Czym jest miłość bliźniego? † Miłość do bliźnich to nie uczuciowość i tkliwość, to przede wszystkim pomoc. ...