W XIX wieku ideologia imperialna w Rosji przybrała formę tzw. słowianofilstwa, czyli przekonania głoszącego, że przyszłość – ...

Antykatolicyzm nie pojawił się w Rosji wraz z rewolucją bolszewicką. Tradycja wrogości wobec „łacinników” (katolików) ...

Jedną z najdłużej utrzymujących się (do dnia dzisiejszego) mistyfikacji odnoszących się do ...

Osiemnastowieczny poeta niemiecki Friedrich Hölderlin napisał, że „próba stworzenia raju na ziemi zawsze kończy ...

Oficjalne zawierzenie losów Polski Panu Jezusowi oraz zjednoczenie całego narodu na gorliwej ...

Miniona 1050. rocznica chrztu Polski po raz kolejny skłania do refleksji nad historycznym ...

Beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia jest potwierdzeniem świętości kard. Stefana Wyszyńskiego i wskazaniem na Niego ...