Nasza misja

Kochani Czytelnicy!

Katolicki dwumiesięcznik ewangelizacyjny „Trwajcie w miłości” stanowi kontynuację misji czasopisma „Miłujcie się!”. Jest on redagowany przez ten sam zespół redakcyjny, który pragnie zachować ewangelizacyjny i misyjny charakter naszego pisma.

Ze względu na fakt, iż z przyczyn od nas niezależnych nie zostało wydrukowane w roku 2022 czwarte wydanie polskiego numeru „Miłujcie się!” oraz 10 wydań zagranicznych, zmuszeni byliśmy rozpocząć działalność pod nowym szyldem. Pragnąc zachować ewangelizacyjny charyzmat naszego pisma, oparty o dobrowolne ofiary czytelników i ufność w Bożą Opatrzność, cały zespół redakcyjny kontynuuje swoją misję w nowych strukturach (Fundacja i Wydawnictwo JP2), wydając „Trwajcie w miłości”.

Pragniemy poinformować, że nie przejęliśmy żadnych środków finansowych, które zostały przesłane przez czytelników na fundusz wydawniczy „Miłujcie się!” i nie mamy wiedzy o sposobie ich wykorzystania.

Kochani Czytelnicy! Bez Waszego wsparcia modlitewnego i materialnego nie będziemy mogli kontynuować tych ważnych dzieł ewangelizacyjnych, jakimi są nasz dwumiesięcznik i Ruch Czystych Serc. Dlatego Was o takie wsparcie prosimy. Posiadamy nowe numery kont bankowych, na które składać można darowizny na cel ewangelizacji za pośrednictwem czasopisma „Trwajcie w miłości” i Ruchu Czystych Serc.

Uwaga: złożone kiedyś zamówienie na „Miłujcie się!” NIE przenosi się automatycznie na zamówienie „Trwajcie w miłości”. Dlatego każdego Czytelnika prosimy o złożenie u nas nowego zamówienia – na „Trwajcie w miłości”.

W grudniu 2022 r. wydaliśmy pierwszy numer „Trwajcie w miłości” 1-2022, i odtąd planowo wydajemy kolejne numery „Trwajcie w miłości” (informacje o numerach umieszczone są na stronie głównej). Ufamy, że z Bożą pomocą i Waszym wsparciem będziemy mogli regularnie wydawać nasze pismo i wysyłać je do krajów misyjnych. Wierzymy, że zmiany, które nastąpiły, przyczynią się do większego dobra w Kościele i świecie.

Z darem modlitwy
zespół redakcyjny