Nasza misja

Kochani Czytelnicy!

Katolicki dwumiesięcznik ewangelizacyjny „Trwajcie w miłości” stanowi kontynuację misji czasopisma „Miłujcie się!”. Jest on redagowany przez ten sam zespół redakcyjny, który pragnie zachować ewangelizacyjny i misyjny charakter naszego pisma.

Ze względu na fakt, iż z przyczyn od nas niezależnych nie zostało wydrukowane zeszłoroczne czwarte wydanie polskiego numeru „Miłujcie się!” oraz 10 wydań zagranicznych, zmuszeni byliśmy rozpocząć działalność pod nowym szyldem. Pragnąc zachować ewangelizacyjny charyzmat naszego pisma, oparty o dobrowolne ofiary czytelników i ufność w Bożą Opatrzność, cały zespół redakcyjny kontynuuje swoją misję w nowych strukturach (Fundacja i Wydawnictwo JP2), wydając „Trwajcie w miłości”.

Pragniemy poinformować, że nie przejęliśmy żadnych środków finansowych, które zostały przesłane przez czytelników na fundusz wydawniczy „Miłujcie się!” i nie mamy wiedzy o sposobie ich wykorzystania.

Kochani Czytelnicy! Bez Waszego wsparcia modlitewnego i materialnego nie będziemy mogli kontynuować tych ważnych dzieł ewangelizacyjnych, jakimi są nasz dwumiesięcznik i Ruch Czystych Serc. Dlatego Was o takie wsparcie prosimy. Posiadamy nowe numery kont bankowych, na które składać można darowizny na cel ewangelizacji za pośrednictwem czasopisma „Trwajcie w miłości” i Ruchu Czystych Serc.

Uwaga: złożone kiedyś zamówienie na „Miłujcie się!” NIE przenosi się automatycznie na zamówienie „Trwajcie w miłości”. Dlatego każdego Czytelnika prosimy o złożenie u nas nowego zamówienia – na „Trwajcie w miłości”.

W grudniu 2022 r. wydaliśmy pierwszy numer „Trwajcie w miłości” 1-2022, teraz jest już dostępny kolejny numer „Trwajcie w miłości”. Ufamy, że z Bożą pomocą i Waszym wsparciem będziemy mogli regularnie wydawać nasze pismo i wysyłać je do krajów misyjnych. Wierzymy, że zmiany, które nastąpiły, przyczynią się do większego dobra w Kościele i świecie.

Z darem modlitwy
Zespół redakcyjny