Biskup Alejo Zavala Castro, ordynariusz diecezji Chilpancingo-Chilapa w Meksyku, w liście pasterskim opublikowanym 12 października 2013 r. uznał za autentyczny cud eucharystyczny, który miał miejsce 21 października 2006 r. w kościele w Tixtli. Kiedy słabnie i zanika wiara w rzeczywistą obecność Jezusa ...

23 września 2004 r. niemiecki dziennik Die Welt opublikował reportaż pt. „Prawdziwe Oblicze Chrystusa. Odnalezienie niezwykłej relikwii Zmartwychwstania?”, napisany przez znanego niemieckiego dziennikarza Paula Baddego. Media włoskie przypomniały wtedy, że w 1963 r. św. o. Pio powiedział: „Volto Santo w Manoppello ...

Relacje mówiące o Zmartwychwstaniu Jezusa, które są w Ewangeliach oraz w listach św. Pawła, wzajemnie się uzupełniają i nie są ze sobą sprzeczne. W oparciu o te opisy otrzymujemy wiarygodny przekaz prawdy o Zmartwychwstaniu Chrystusa i Jego spotkaniach z apostołami i uczniami. Przekaz prawdy o Zmartwychwstaniu Chrystusa jest jasny i prosty: Jezus umarł na krzyżu w straszliwych cierpieniach, ...

Wielu ludzi zatraciło świadomość, że centrum chrześcijańskiej wiary jest osoba ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa, a nie jakieś wzniosłe idee, kultura, zwyczaje czy postawy etyczne. Aby pomóc nam w nawiązaniu osobistego kontaktu ze Zbawicielem, Opatrzność Boża zachowała do naszych czasów wstrząsający ...

Nie ma żadnych naukowych podstaw, aby zakwestionować fakt zmartwychwstania Chrystusa, który jest najważniejszym wydarzeniem w historii ludzkości. Chrześcijaństwo nie opiera się na fikcji ani na jakichś wymyślonych mitach, ale na konkretnych historycznych faktach z życia, nauczania, męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Podczas pielgrzymki ...

Najnowsze badania naukowe potwierdzają, że chusta z obfitymi śladami krwi, przechowywana w katedrze w Oviedo (północna Hiszpania), pochodzi z czasów Chrystusa, a charakterystyczne rozmieszczenie plam krwi, które na niej widnieją, wykazuje zadziwiającą identyczność z odbiciem twarzy na Całunie Turyńskim. Chusta ...

To, co zobaczyli i usłyszeli Łucja, Franciszek i Hiacynta podczas trzeciego objawienia 13 lipca 1917 r., zostało nazwane tajemnicą fatimską. Początkowo dzieci nie chciały nikomu wyjawić jej treści. Dopiero Łucja, przynaglana przez biskupa, opisała wizję piekła oraz treść tajemnicy, którą jej przekazała ...

XX wiek, w którym dominowały ateistyczne ideologie faszyzmu i komunizmu, stał się najbardziej krwawym i zbrodniczym wiekiem w historii ludzkości. Ojciec Święty uświadomił nam w czasie pielgrzymki do Polski w 1997 r., że po epoce komunistycznego zniewolenia pozostały w sercach ...

Głównym hasłem rewolucji seksualnej z 1968 r. był slogan: „sex, drugs and rock’n’roll”. Młodzież zmanipulowana materialistyczną ideologią Marksa i Engelsa demonstrowała swój bunt przeciwko chrześcijańskiej moralności w amerykańskich i europejskich metropoliach i uniwersytetach. Marksistowscy ideolodzy tego młodzieżowego buntu rozpoczęli proces całkowitej eliminacji chrześcijańskiego systemu wartości. ...

Mijający czas coraz bardziej uświadamia nam ogrom duchowego dziedzictwa Jana Pawła II, które Papież nam zostawił: przykład świętego życia oraz skarb papieskiego nauczania, zapisany na osiemdziesięciu pięciu tysiącach stron. W czasie ziemskiego życia promieniował, a teraz z nieba jeszcze mocniej promieniuje miłością ...

Kiedy kompleksowe badania Całunu Turyńskiego jednoznacznie wykazały, że jest to płótno grobowe z czasów Jezusa, pojawiła się propozycja zbadania wieku Całunu metodą izotopu węgla C14. Zgodę na te badania w 1988 r. wyraził kard. A. Ballestrero z Turynu. Podczas wywiadu, którego ...

Całun Turyński jest najbardziej wszechstronnie zbadanym przez naukowców przedmiotem w historii ludzkości oraz wstrząsającym znakiem i świadkiem męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Wieloletnie badania naukowe Całunu Turyńskiego pozwalają na wysunięcie logicznego wniosku, że jest to płótno grobowe, w które zostało ...

Marta Robin (1902-1981) jest jedną z największych mistyczek i stygmatyczek XX wieku. W każdy piątek przeżywała dramat męki i śmierci Chrystusa, na jej ciele pojawiały się krwawiące stygmaty ran Zbawiciela. Najbardziej jednak opinię publiczną i świat nauki zadziwiał fakt, że przez 50 lat jedynym pokarmem ...

Nikt z ludzi w czasie ziemskiego życia nie uchroni się przed koniecznością cierpienia i śmierci. Co więcej, cierpienie, którego doświadczamy – lub będziemy doświadczać – dotyka nie tylko naszego ciała, ale przede wszystkim naszej sfery duchowej. Pytanie o sens cierpienia ...

Objawienia Matki Bożej w Lourdes w 1858 roku są niezwykle ważnym wydarzeniem historycznym i równocześnie wielkim Bożym darem dla Kościoła oraz całej ludzkości. W tym sanktuarium Jezus Chrystus za pośrednictwem swojej Matki, Maryi, nieustannie przemienia serca milionów pielgrzymów przybywających tam każdego ...

Po przyjęciu Komunii św. stanął przed nią Jezus. Był bardziej realny od świata doświadczanego naszymi zmysłami, wtedy Alicja przeżyła radość rozsadzającą serce. Na rekolekcjach w Gostyniu w 1985 roku rozpoczął się niesamowity czas w życiu Alicji Lenczewskiej. Otrzymała ona wtedy od Jezusa podczas Eucharystii nadzwyczajny dar ...

Z Ewangelii dowiadujemy się, że największy sprzeciw, oburzenie i zgorszenie u słuchaczy Jezusa wywołało Jego nauczanie o Eucharystii (por. J 6,22-66). W synagodze w Kafarnaum Jezus mówił do zgromadzonych Żydów w synagodze w Kafarnaum szokujące dla nich słowa: „Ja jestem chlebem żywym, który ...

Na okładce „Dabiq” – propagandowego czasopisma państwa islamskiego – opublikowano zdjęcie placu św. Piotra z powiewającą flagą ISIS. Objawiając się w Tre Fontane, Matka Boża powiedziała, że jeżeli ludzie zignorują jej wezwanie do nawrócenia, to wtedy „ze wschodu przyjdzie naród daleki od Boga, który ...

Każdy człowiek ma nieśmiertelną duszę, dzięki której jest istotą rozumną i wolną, otwartą na prawdę, miłość, dobro i piękno, a także posiada sumienie i zmysł moralny pozwalający odróżniać dobro od zła. Każdy człowiek ma nieśmiertelną ludzką duszę, „bo dla nieśmiertelności ...

Stephen K. Ray wychowany został w pobożnej i kochającej rodzinie baptystów. Jego ojciec był diakonem i prowadził wykłady biblijne. Również Stephen mocno zaangażował się w Kościele baptystów jako wykładowca Biblii. Kiedy jego bliski przyjaciel, który był pastorem, nawrócił się i ...