Trwajcie w miłości nr 3-2023

Kochani Czytelnicy!

Zbliża się okres wakacyjnego odpoczynku. Mamy nadzieję, że nowe „Trwajcie w miłości” będzie w tym czasie pomocą w budowaniu głębokiej, osobistej relacji z Panem Bogiem. 🙂

W nowym numerze „Trwajcie w miłości” (3-2023):
  • „Głód Boga silniejszy do cierpienia” – niezwykłe historie osób, których wiara w realną obecność Pana Jezusa w Eucharystii okazała się mocniejsza od cierpienia i śmierci.
  • „Gdyby nie Matka Boża, już bym nie żyła” – poruszające świadectwo Agaty, którą Maryja uzdrowiła ze zranień, z depresji, z uzależnienia od narkotyków i okultyzmu.
  • „Modlitwa jest jak tlen” – słowa Pana Jezusa o modlitwie i budowaniu codziennej relacji z Bogiem przekazane szczecińskiej mistyczce Alicji Lenczewskiej.
  • „Dynamika miłości” – Jacek Pulikowski, doświadczony terapeuta małżeństw, pisze o przeżywaniu radości ze współżycia małżeńskiego.
  • „Poznałam męża w Ruchu Czystych Serc” – świadectwo Natalii pokazuje, że także dziś wielu młodych i atrakcyjnych ludzi buduje relację miłości w oparciu o wiarę i czystość.

Czasopismo „Trwajcie w miłości” kontynuuje misję „Miłujcie się!”. Uwaga: złożone kiedyś zamówienie na „Miłujcie się!” NIE przenosi się automatycznie na zamówienie „Trwajcie w miłości”. Dlatego każdego Czytelnika prosimy o złożenie u nas nowego zamówienia – na „Trwajcie w miłości”. Jest to konieczne, aby otrzymywać czasopismo „Trwajcie w miłości”.

Zamówienia można składać:

  • przez formularz na stronie: zamow.trwajciewmilosci.pl
  • mailowo: @zamowienia
  • telefonicznie: +48 (61) 306 79 90
  • listownie: Redakcja „Trwajcie w miłości”, ul. Tylne Chwaliszewo 25, 61-103 Poznań

Nowy numer konta bankowego!
88 1020 4027 0000 1702 1699 6492