Pan Jezus powiedział do siostry Faustyny, że źródła Jego miłosierdzia są niewyczerpane (por. Dz. 692). Historia dostarcza mocnych dowodów na to, że Jezus wybawia tych, którzy wołają o Jego miłosierdzie. Tradycja Koptów, egipskich chrześcijan, mówi o szczególnym doświadczeniu Bożego zmiłowania się ...