XXIII Dzień Papieski w Wielkopolsce

XXIII Dzień Papieski „Św. Jan Paweł II Cywilizacja życia” obchodzony będzie w Polsce i środowiskach polonijnych na całym świecie 15 października 2023 roku. Do wspólnego świętowania 7 i 8 oraz 15 października zapraszają studenci – stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” ze Wspólnoty Poznańskiej.

Zaproszenie na wydarzenia

W ramach obchodów tegorocznego Dnia Papieskiego w sobotę 7 października na Placu Kolegiackim odbędzie się Festyn Rodzinny. W godzinach 11-17 najmłodsi będą mogli wziąć udział w przygotowanych atrakcjach, takich jak malowanie twarzy, konkurencje sportowe czy loteria fantowa. Tego dnia w Farze studenci poprowadzą także czuwanie, po mszy o godzinie 18.30. Dzień później, 8 października, będzie miała miejsce „Niedziela podziękowań”. Młodzi ludzie podejmą posługę w wybranych poznańskich parafiach. Wygłoszą świadectwa swojego życia, jednocześnie dziękując darczyńcom za dotychczasowe wsparcie.

Niedzielę 15 października stypendyści rozpoczną mszą wspólnotową o godzinie 9.00 w kościele pw. Św. Michała Archanioła. Następnie udadzą się do wielkopolskich parafii: Złotników – Parafia Św. Joanny Beretty Molli, Plewisk – Parafia Bł. Jerzego Popiełuszki, Suchego Lasu – Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Rokietnicy – Parafia Chrystusa Króla, Koziegłów – Parafia Matki Bożej Fatimskiej oraz Opalenicy – Parafia Św. Józefa. W każdej z miejscowości zorganizują „Miasteczka rodzinne” z atrakcjami dla dzieci.

XXIII Dzień Papieski w Wielkopolsce został objęty medialnym patronatem czasopisma „Trwajcie w miłości”.

Geneza hasła XXIII Dnia Papieskiego

Tegoroczny Dzień Papieski odbędzie się pod hasłem „Św. Jan Paweł II Cywilizacja życia”. Papież Polak już w pierwszych wersetach encykliki poświęconej wartości życia cytował zapewnienie Jezusa zapisane w Ewangelii wg. św. Jana: „Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości” (J 10, 10).

Św. Jan Paweł II przestrzegał, że ukierunkowanie cywilizacji zależeć będzie od wyniku trwającej konfrontacji między kulturą życia a „kulturą śmierci”. Papież wskazał środowiska, w których postawa umiłowania życia znajduje najlepsze miejsce do rozwoju. Są nimi: rodzina, dzieci oraz młodzi. Głosił, że wszyscy jesteśmy wezwani, „aby kochać i szanować życie każdego człowieka oraz dążyć wytrwale i z odwagą do tego, by w naszej epoce, w której mnożą się zbyt liczne oznaki śmierci, zapanowała wreszcie nowa kultura życia, owoc kultury prawdy i miłości” (Evangelium vitae 77).

O Fundacji

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” powstała w roku 2000 jako wyraz wdzięczności dla Jana Pawła II za jego posługę na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Ma ona upamiętniać pontyfikat Papieża Polaka przez promowanie jego nauczania oraz wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury. Głównym projektem jest program formacyjno-stypendialny, w ramach którego zdolni, młodzi ludzie pochodzący z niezamożnych rodzin z małych miast i terenów wiejskich formują się we wspólnotach, biorą udział w obozach wakacyjnych oraz otrzymują stypendia. Dzięki czemu mogą się kształcić i rozwijać swoje pasje w duchu chrześcijańskich wartości i idei promowanych przez św. Jana Pawła II.

Weronika Tutka,
Rzeczniczka prasowa FDNT Poznań