Życzenia na Wielkanoc 2023

„Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim
również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera,
śmierć nad Nim nie ma już władzy” (Rz 6,8-9)

Umiłowani w Chrystusie!

Zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa jest fundamentalne dla naszej wiary, jest źródłem nadziei na dziś, na jutro i na całą wieczność oraz mocą miłości, która wszystko przezwycięża.  Święty Paweł Apostoł tak pisze: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara” (1 Kor 15,14). Tymi słowami niejako mobilizuje nas, abyśmy w ciemnościach obecnych czasów byli jeszcze bardziej świadkami Zmartwychwstałego, głoszącymi z pasją Jego słowo i zwycięstwo nad wszelkim złem, zwłaszcza grzechem, który jest największą tragedią człowieka. Pokój Zmartwychwstałego i dar nowego życia stają się udziałem każdego człowieka, który ma z Nim osobisty kontakt przez codzienną modlitwę oraz sakramenty pokuty i Eucharystii.

Z całego serca dziękujemy Wam za duchowe i materialne wspieranie dzieła ewangelizacji świata, które dokonuje się poprzez czasopismo „Trwajcie w miłości!”. Zadania, jakie stawia przed nami Matka Boża, Redaktorka naczelna, przerastają po ludzku nasze siły, ale dzięki Bożej mocy, która wyraża się także w Waszej modlitewnej trosce i ofiarności, możemy kontynuować tę misję.

Niech źródło radości, tryskające z grobu Pana w tajemnicy Jego chwalebnego zmartwychwstania, rozpala Wasze serca miłością, gorliwością i odwagą w szerzeniu Jego słowa i świadczeniu całym życiem o tym, iż Jezus Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, przynosząc nadzieję i nowe życie tym, którzy w Niego uwierzą.

Z darem modlitwy
Zespół redakcyjny „Trwajcie w miłości!”