Na podstawie analizy czterech Ewangelii mogliśmy w sposób jasny stwierdzić, że Jezus uważał siebie za „Jednorodzonego Boga, który jest w łonie Ojca” (J 1,18). Z uważnej lektury Ewangelii jasno wynika, że Jezus uważał siebie za Boga. Skoro sam Jezus mówił ...

Dominikanin, o. Franciszek Dreyfus, profesor szkoły biblijnej w Jerozolimie napisał: „Obecnie dzieje się w Kościele coś analogicznego do wydarzeń III wieku naszej ery: rozdźwięk pomiędzy wiarą ludzi a uczoną teologią. Już w tamtych czasach spekulacje uczonych prowadzone pod wpływem niebezpiecznych prądów ...

Jak należy rozumieć treść artykułu wiary o „zstąpieniu Chrystusa do piekieł”? Katechizm Kościoła Katolickiego wyjaśnia, że „Jezus doświadczył śmierci jak wszyscy ludzie i Jego dusza dołączyła do nich w krainie umarłych. Jezus zstąpił tam jednak jako Zbawiciel, ogłaszając dobrą nowinę ...