Dekalog życia w czystości

Dziesięć zasad pomocnych w dbaniu o czystość serca.

  1. Troszcz się o „higienę” myśli

Nie rozbudzaj w sobie myśli nieczystych, nie podsycaj wyobraźni bodźcami powodującymi podnietę. Ciesz się każdym dniem przeżytym w czystości, każdą zwyciężoną pokusą. Bardziej myśl o tym, co dobre, budujące, co Cię rozwija.

  1. Odetnij się od źródła podniety

Jej źródłem może być wyobraźnia, wzrok, dotyk czy rozmowa. Próbuj sterować tymi sferami. Rozmowa może zarówno otworzyć, jak i skutecznie zamknąć drzwi do „tematu”. Zainstaluj w komputerze program blokujący strony internetowe o tematyce pornograficznej.

  1. Dbaj o „klimat” czystości w sobie, ale też wokół siebie

Troszcz się o czystość swego ciała, noszonej przez siebie odzieży, ale też o czystość i uporządkowanie w swoim pokoju, w najbliższym otoczeniu. Zdobywaj wiedzę o wartości czystości oraz pięknie wierności małżeńskiej.

  1. Nie drocz się z pokusą i nie prowokuj jej

To jak podanie palca albo lekkie uchylenie drzwi przeciwnikowi – on już nie odpuści! I pamiętaj: „Kto kocha ryzyko, od ryzyka ginie!”.

  1. Dąż do uporządkowanego trybu życia

Unikaj zarówno stresu i napięć, jak i nudy oraz lenistwa! Jedno i drugie może być powodem „ucieczki” w nieczystość. Tak uporządkuj swe codzienne obowiązki, aby na pierwszym miejscu była modlitwa, a później praca i odpoczynek.

  1. Miej swoją „odskocznię” od codziennych obowiązków

Spróbuj znaleźć jakieś hobby, zajęcie, któremu będziesz poświęcać wolny czas i energię i które będzie cię cieszyło, np. dobra lektura, sport, zainteresowanie się jakąś dziedziną życia, zaangażowanie się w jakieś dzieło, w jakąś wspólnotę czy grupę. Bądź w czymś dobry i chciej tym obdarowywać świat.

  1. Walcz w sobie o wolność, nie daj się niczym zniewolić

Ćwicz się w powściągliwości, w drobnych rezygnacjach. Ciesz się małymi zwycięstwami i małymi szczęściami. Pamiętaj, że Twoje jutro zależy od Twojego dziś. Pracuj nad swoim charakterem.

  1. Pielęgnuj swoją modlitewną więź z Bogiem

Mów Bogu o wszystkim: dziel się z Nim tym, co dobre i udane, mów Mu o tym, czego nie rozumiesz, co dla Ciebie trudne. Powierzaj Mu swoją przyszłość, a po upadku przyznaj się do swej słabości i wróć do Niego.

  1. Systematycznie się spowiadaj i pamiętaj o Eucharystii

W ten sposób napełnisz siebie Bogiem oraz pokażesz sobie i Bogu, że pomimo grzechu, który Cię dopada, chcesz budować swoje życie na Bogu – nie na grzechu! Uczestnicz we Mszy św. i godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu, odmawiaj różaniec i Koronkę do miłosierdzia Bożego oraz medytuj teksty Pisma św.

  1. Znajdź sobie ulubionego patrona

Jemu powierzaj swoje sprawy. Może to być np. Matka Boża, św. Rita, bł. Karolina, św. Maria Magdalena, św. Jan Paweł II, św. o. Pio.