Owoce RCSM-u

Od czasu kiedy wstąpiliśmy do Ruchu Czystych Serc Małżeństw, pojawiło się w nas gorące pragnienie dążenia wspólnie do świętości.

Zrozumieliśmy, jak wielkim zaufaniem obdarza nas Ojciec Niebieski, dając nam dzieci, które są przecież Jego własnością – i że tak naprawdę najważniejsze jest, abyśmy i my, i nasze dzieci kiedyś byli złączeni w niebie.

Odkryliśmy drogę całkowitego zawierzenia Bogu siebie samych i swoich spraw poprzez codzienną małżeńską i rodzinną modlitwę różańcową i to dało mi ogromny pokój serca oraz radość.

Już teraz cieszymy się owocami modlitwy. Wzrasta nasza wzajemna miłość i jedność, coraz bardziej zbliżamy się do siebie, a przez to i do Boga. Widzę, jak na każdym kroku Bóg pomaga nam przezwyciężać egoizm, pychę, nastroje i emocje, szczególnie w chwilach nieporozumień między nami.

Wspólna modlitwa i dialog pozwalają nam szczerze i z otwartością stawać przed małżonkiem ze swoimi słabościami, szukając zrozumienia i pomocy w podjęciu pracy nad sobą.

Dziękuję nieustannie Bogu za łaskę tej wspólnej drogi w małżeństwie, za swego ukochanego męża, który jest podporą i wsparciem dla mnie, za każdą czułość i bliskość wzajemną, dar zrozumienia oraz za nasze dzieci.

Agnieszka


Kochani Małżonkowie!

Przyjęcie sakramentu małżeństwa było jednym z najważniejszych wydarzeń w Waszym życiu. Chrystus zjednoczył Was więzami, które są nierozerwalne. Prawdę o nierozerwalności małżeństwa, które zostało ważnie zawarte, Pan Jezus wyraził w słowach:

„Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!”(Mk 10,9).

Dla chrześcijanina nie ma rozwodów.

To sam Chrystus w sakramencie małżeństwa mocą swojej miłości sprawił, że staliście się nawzajem dla siebie mężem i żoną. Odtąd Wasza najbardziej intymna jedność małżeńska jest znakiem sakramentu małżeństwa.

Pamiętajcie, że tak samo jak nie można przyjąć Komunii św. w stanie grzechu śmiertelnego, tak samo nie można podejmować tego świętego aktu, jakim jest współżycie seksualne w małżeństwie, w stanie grzechu śmiertelnego.

Pan Jezus pragnie, ażeby ten święty akt stawał się dla Was uczestniczeniem w życiu i miłości Boga w Trójcy Świętej Jedynego, abyście wzajemnie przekazywali sobie tę miłość, którą kocha Was Chrystus trwale obecny w Waszym sakramencie małżeństwa.

Pan Bóg powołał Was, abyście jako małżeństwo stawali się ikoną Trójcy Świętej, abyście mieli tyle dzieci, ile Pan Bóg zaplanował, i byście nigdy nie ulegli szatańskiej pokusie antykoncepcji. Na modlitwie oraz w sakramentach pokuty i Eucharystii będziecie poznawali wolę Bożą i otrzymywali siły do jej wypełnienia.

W tej wielkiej misji, jaką Jezus Wam powierzył, wielką pomocą będzie wspólnota Ruchu Czystych Serc Małżeństw. Jeśli jeszcze nie jesteście członkami Ruchu, podejmijcie teraz to wyzwanie – przystąpcie do sakramentu pojednania, przyjmijcie Jezusa w Komunii św. i zawierzcie siebie oraz swoje małżeństwo Jezusowi słowami Modlitwy zawierzenia RCSM.

Niech ta modlitwa, regularnie przez Was odmawiana, będzie programem Waszej wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Prosimy, powiadomcie naszą redakcję o swoim przystąpieniu do RCSM-u, a my wówczas prześlemy Wam specjalne błogosławieństwo.

Nie zatrzymujcie jednak otrzymanych łask tylko dla siebie; dzielcie się tym, co Wam daje Bóg, poprzez swoje świadectwo. Napiszcie je i przyślijcie do redakcji – będzie to umocnieniem dla innych oraz drogą do uzyskiwania właściwego, ewangelicznego, spojrzenia na nasze życie.

Na radosny trud życia wiarą na co dzień z serca Wam błogosławię.

ks. Mieczysław Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym


Modlitwa zawierzenia Ruchu Czystych Serc Małżeństw

Panie Jezu, dziękujemy Ci, że ukochałeś nas miłością bez granic, nie wahając się nawet oddać życie za nas. Dziękujemy Ci za to, że Twoja miłość chroni nas od zła, podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Dziękujemy Ci za Twoją obecność w  sakramencie małżeństwa i za to, że u Ciebie zawsze możemy znaleźć lekarstwo na każde zło oraz siłę do pokonywania wszelkich trudności i kryzysów. Oddajemy Ci swoją pamięć, rozum, wolę, dusze i ciała wraz ze swoją płciowością.

Przyrzekamy codziennie spotykać się z Tobą na wspólnej modlitwie i w lekturze Pisma św., w częstym przyjmowaniu Komunii św. i adoracji Najświętszego Sakramentu. Postanawiamy regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu.

Postanawiamy nie kupować, nie czytać i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych. Przyrzekamy nie używać żadnych środków antykoncepcyjnych i rezygnujemy z samej postawy antykoncepcyjnej. Przyrzekamy być zawsze gotowymi na przyjęcie każdego dziecka które Ty, Panie, pragniesz powołać do istnienia. Pragniemy być dla niego dobrymi wychowawcami, aby własną postawą i  świadectwem ukazywać im drogę do Ciebie.

Panie Jezu, ucz nas systematycznej pracy nad sobą, umiejętności kontrolowania naszych pobudzeń seksualnych i emocji. Prosimy Cię o odwagę w codziennym przeciwstawianiu się złu, abyśmy unikali wszystkiego, co uzależnia i zniewala, a przede wszystkim narkotyków, alkoholu i nikotyny. Ucz nas tak postępować, aby w naszym życiu najważniejsza była miłość.

Maryjo, Matko nasza, prowadź nas drogami wiary do samego źródła miłości – do  Jezusa. Za Świętym Janem Pawłem II pragniemy całkowicie zawierzyć się Tobie: „Totus Tuus, Maryjo”! W Twoim Niepokalanym Sercu składamy całych siebie, wszystko, czym jesteśmy, każdy swój krok, każdą chwilę swojego życia.

Amen!

Chcesz wziąć udział w Rekolekcjach letnich Ruchu Czystych Serc Małżeństw 2023?

Wejdź na: https://rcs.trwajciewmilosci.pl/aktualnosci/rekolekcje-letnie-rcsm-2023/