Miał zaledwie 24 lata, ale to wystarczyło, aby został świętym. Jan Paweł II beatyfikował go w 1990 roku, wskazując go jako wzór do naśladowania dla ludzi młodych. Papież, wspominając Piera Giorgia, powiedział: „Także i ja w młodości doznałem dobroczynnego wpływu jego przykładu i jako student byłem pod wrażeniem ...

Bardzo trudno jest zrozumieć cierpienie dzieci. Dlaczego Pan Bóg je dopuszcza? Odpowiedzi na to pytanie może nam udzielić kilkuletni Manuel, mały wojownik Światła, który pokazał swoim życiem, że cierpienie przyjęte i ofiarowane z miłością może zbawiać świat. Manuel Foderà przychodzi na ...