Miał zaledwie 24 lata, ale to wystarczyło, aby został świętym. Jan Paweł II beatyfikował go w 1990 roku, wskazując go jako wzór do naśladowania dla ludzi młodych. Papież, wspominając Piera Giorgia, powiedział: „Także i ja w młodości doznałem dobroczynnego wpływu jego przykładu i jako student byłem pod wrażeniem ...

Pan Jezus nieustannie przypomina nam o konieczności wytrwałej modlitwy: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą” (Mt 7,7-8). Kochający Bóg pragnie dać nam wszystko, co jest nam potrzebne, abyśmy szli ...

Słowo „różaniec” wywodzi się od łacińskiego słowa rosarium, które oznacza wieniec z róż. Modlić się na różańcu to tak, jakby ofiarowywać Maryi i Jezusowi wieniec duchowych róż. Różaniec jest modlitwą, która formowała wielu świętych. Święty Ludwik Grignion de Montfort tak ...

Bardzo trudno jest zrozumieć cierpienie dzieci. Dlaczego Pan Bóg je dopuszcza? Odpowiedzi na to pytanie może nam udzielić kilkuletni Manuel, mały wojownik Światła, który pokazał swoim życiem, że cierpienie przyjęte i ofiarowane z miłością może zbawiać świat. Manuel Foderà przychodzi na ...