Boże Narodzenie 2022

Kochani Czytelnicy „Trwajcie w miłości”!

Wraz z okresem Adwentu przychodzi czas na refleksję nad tajemnicą wcielenia i cudem Bożego Narodzenia. Pan nieba i ziemi stał się człowiekiem i przyszedł na świat w postaci bezbronnego niemowlęcia, w ubóstwie materialnym i bez rozgłosu – w ciszy betlejemskiej nocy.

Wszechmogący Bóg stał się jednym z nas, by nas przemienić w siebie. Zstąpił z nieba, by zagubionemu człowiekowi przynieść zbawienie, prawdziwy pokój, radość i miłość. Warto o tym pamiętać, gdy narody toczą wojny, a między ludźmi panuje niezgoda.

Kochani Czytelnicy! Bardzo Wam dziękujemy za zainteresowanie pierwszym numerem „Trwajcie w miłości” oraz za złożenie zamówienia na regularne otrzymywanie tego czasopisma. Z całego serca dziękujemy Wam, drodzy Dobrodzieje, za duchowe i materialne wspieranie dzieła ewangelizacji świata, które będzie się dokonywać poprzez czasopismo „Trwajcie w miłości”. Dziękujemy za Waszą hojność i ofiarność i bardzo prosimy o dalsze wsparcie!

Życzymy Wam, by Boża Dziecina obdarzyła Was bogactwem łask, a Boże Narodzenie stało się czasem błogosławionego pokoju i radości. Niech Święta Rodzina ma Was, Wasze rodziny i całą naszą Ojczyznę w opiece i czuwa nad Wami przez cały nadchodzący 2023 rok!

Z darem modlitwy i kapłańskim błogosławieństwem
ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
ks. Jerzy Molewski TChr,
ks. Tomasz Klimczak TChr
z zespołem redakcyjnym