Modlitewnik na każdą okazję – Alicja Lenczewska

Oddajemy do rąk czytelników Modlitewnik na każdą okazję, utkany z dialogów szczecińskiej mistyczki Alicji Lenczewskiej (1934-2012) z Panem Jezusem. Wierzymy, że głębia treści duchowej, żywy przekaz wiary oraz współczesny język pomogą w codziennej rozmowie z Bogiem, zarówno w radosne, jak i w trudne dni.

Alicja Lenczewska pozostawiła po sobie dwa dzienniki duchowe: Świadectwo (1985–1989) i Słowo pouczenia (1989–2010). Oba tomy są zapiskiem rozmów, jakie mistyczka prowadziła głównie z Panem Jezusem, ale również z Bogiem Ojcem, Matką Bożą, archaniołami czy świętymi. Obejmują one całokształt życia duchowego człowieka i drogę jego dojrzewania w wierze. Głębia treści, żywy przekaz oraz współczesny język dzienników sprawiły, że od pierwszego wydania czytelnicy odkryli potencjał Świadectwa Słowa pouczenia jako lektury duchowej, pomagającej w codziennym kontakcie z Bogiem. Z myślą o praktycznej pomocy w osobistej modlitwie redakcja dokonała wyboru fragmentów z pism Alicji Lenczewskiej i przygotowała do druku niniejszy Modlitewnik na każdą okazję.

– Naucz mnie modlić się żarliwie, Panie mój.
† Przylgnij sercem do Mnie. Jeśli ci trudno, myśl o tym, co dobrego uczyniłem w ogóle i w twoim życiu. W momentach najtrudniejszych módl się słowami – głośno.
W twojej świadomości powinno być ciągle odczucie Mojej obecności z tobą i w tobie. Rozmawiaj ze Mną i wpatruj się we Mnie w każdej chwili życia, cokolwiek robisz i gdziekolwiek jesteś.
Wszystko Mi oddawaj, wszystko rób dla Mnie. Uczyń wszystko, aby twoje życie codzienne było na Moją chwałę. Nie myśl o sobie, tylko o Mnie. Wtedy Ja będę myślał o tobie i o wszystko zadbam. Także o doskonałość naszych spotkań w modlitwie i w wydarzeniach codziennych.
(fragment książki)