Ruch Czystych Serc Małżeństw – misja rodziny

Kochający Bóg poprzez sakrament małżeństwa pragnie uświęcać małżonków i prowadzić ich do nieba drogą wiary, która działa przez miłość.

To Chrystus decyduje, ile mają mieć dzieci, a rolą małżonków jest rozeznawanie tych Bożych zamiarów, wyrażanie zgody i przyjmowanie z wdzięcznością każdego nowo poczętego dziecka, jako największego daru od Boga.

Jeżeli małżonkowie nie chcą odczytać Bożych planów i wszelkimi sposobami bronią się, by nie mieć więcej dzieci, tak jak tego pragnie Bóg, wtedy blokują Jego stwórczą moc, uniemożliwiają Stwórcy powoływanie do życia nowych istnień ludzkich.

Jest to bardzo ciężki grzech sprzeciwu wobec stwórczych planów Boga, łamiący „praprzykazanie”, które otrzymaliśmy na początku stworzenia: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się” (Rdz 1, 28).

Zamykanie się małżonków na dar życia jest odwróceniem się od Bożych planów z czysto egoistycznych powodów: „Nie chcemy dzieci, bo po co się trudzić i poświęcać”; „Nie chcemy więcej dzieci, aby nie pomniejszyć wygody naszego życia” itp.

Ucieczka od trudu urodzenia i wychowania dzieci jest równocześnie rezygnacją z najwspanialszej szansy dojrzewania do miłości.

Najważniejszą karierą życiową każdej żony i każdego męża jest odczytanie i wypełnienie Bożych planów w stosunku do ich małżeństwa, a są nimi wzajemna miłość oraz urodzenie i wychowanie dzieci, którymi ich Pan Bóg obdarował. Jest to stokroć ważniejsze aniżeli tytuły naukowe czy kariera zawodowa.

Rodzina tylko wtedy wypełni swoją misję zleconą jej przez Boga, jeżeli małżonkowie będą pamiętać, że jedynym fundamentem jedności i źródłem ich miłości jest Jezus Chrystus. Miłość Jezusa powinni przyjmować w codziennej modlitwie oraz w sakramentach pokuty i Eucharystii i nią się wzajemnie obdarowywać. Można kochać tylko czystym sercem, a czyste serce jest darem, który Jezus daje każdemu, kto go pragnie i o niego prosi.

Aby uchronić rodzinę przed rozpadem, aby uczynić ją wspólnotą, w której przez wzajemną miłość doświadcza się bliskości Boga, żeby dzieci mogły w niej wzrastać i dojrzewać do świętości, rodzice powinni żyć w duchu Chrystusowego błogosławieństwa: „Błogosławieni czystego serca”.

Dlatego Pan Jezus bardzo zachęca małżonków, aby odkrywali skarb sakramentu małżeństwa i wcielali w życie wszystkie jego wymagania. Wielką pomocą będzie w tym przyłączenie się do wspólnoty Ruchu Czystych Serc Małżeństw.

Aby stać się członkiem RCSM, trzeba najpierw przystąpić do spowiedzi i Komunii św., odnowić przyrzeczenie sakramentu małżeństwa i odmówić Modlitwę zawierzenia RCSM.

Modlitwa zawierzenia RCSM

„Panie Jezu, dziękujemy Ci, że ukochałeś nas miłością bez granic, która chroni od zła, podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Oddajemy Ci naszą pamięć, rozum, wolę, dusze i ciała wraz z naszą płciowością. Przyrzekamy trwać w świadomości, że Twoja obecność w sakramencie małżeństwa jest naszym najcenniejszym skarbem i tylko u Ciebie znajdziemy lekarstwo i siłę do pokonywania wszelkich trudności i kryzysów.

Dlatego przyrzekamy codziennie spotykać się z Tobą na modlitwie i w lekturze Pisma św., w częstym przyjmowaniu Komunii św. i adoracji Najświętszego Sakramentu. Postanawiamy regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu.  Postanawiamy nie czytać, nie kupować i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych. Przyrzekamy nie używać żadnych środków antykoncepcyjnych i być zawsze gotowymi na przyjęcie każdego dziecka, które Ty, Panie, pragniesz powołać do istnienia.

Jezu, ucz nas systematycznej pracy nad sobą, umiejętności kontrolowania naszych pobudzeń seksualnych i emocji. Prosimy Cię o odwagę w codziennym pójściu pod prąd, abyśmy unikali wszystkiego, co uzależnia i zniewala, a przede wszystkim narkotyków, alkoholu i nikotyny. Ucz nas tak postępować, aby w naszym życiu najważniejsza była miłość.

Maryjo, Matko nasza, prowadź nas drogami wiary do samego źródła miłości – do Jezusa. Za sługą Bożym Janem Pawłem II pragniemy całkowicie zawierzyć się Tobie: »Totus Tuus, Maryjo«! W Twoim Niepokalanym Sercu składamy całych siebie, wszystko, czym jesteśmy, każdy nasz krok, każdą chwilę naszego życia. Amen!”.

Bardzo prosimy o przesłanie nam Waszego adresu, a także dat urodzin i daty wstąpienia do wspólnoty RCSM, abyśmy mogli przesłać Wam specjalne błogosławieństwo. Pan Jezus bardzo pragnie, abyście przysyłali do redakcji swoje świadectwa i w ten sposób dzielili się z innymi skarbem wiary oraz doświadczeniem małżeńskiego życia. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiamy i zapewniamy o codziennej modlitwie w Waszych intencjach.