Wielkanoc 2024

Poznań, Wielkanoc A.D. 2024

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał.
Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei:
»Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany,
lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie«”.
(Łk 24,5-7)

Drodzy Czytelnicy!

Święta Wielkanocne to czas celebrowania największych Tajemnic wiary katolickiej. Syn Boży, który za sprawą Ducha Świętego przyjął ludzkie ciało z Maryi Dziewicy, przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie skruszył więzy grzechu i śmierci. Niech ta niezwykła prawda Zmartwychwstania będzie dla Was źródłem głębokiego pokoju i radości. Niech Światło Chrystusa opromienia każdy Wasz dzień i wlewa w serca niezachwianą nadzieję.

Z serca dziękujemy za Wasze wsparcie, które umożliwia szerzenie Dobrej Nowiny poprzez czasopismo „Trwajcie w miłości”. W obliczu niepokojów wstrząsających Polską i światem coraz bardziej naglące staje się zadanie głoszenia katolickiej wiary, chrześcijańskich wartości oraz przestrzeganie przed grzechem – największym nieszczęściem dla człowieka i całej ludzkości. Niech stale rozbrzmiewają w naszych sercach słowa zmartwychwstałego Pana: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20,21).

Z modlitwą
ks. Mieczysław Piotrowski TChr
ks. Marcin Węcławski
ks. Janusz Molewski
ks. Andrzej Sotek