W pewnym momencie, odmawiając różaniec, zobaczyłem przez zamknięte oczy zupełnie realną postać. Zacząłem pytać sam siebie: kto to? Kiedy postać się przybliżyła, rozpoznałem ojca Szarbela. Powiedział tylko: „Chciałeś cudu – będziesz miał cud”, i zniknął. W Dziejach Apostolskich czytamy, że „Bóg ...

Każdego roku ponad 170 tysięcy chrześcijan oddaje życie za wiarę, ponad 200 mln jest brutalnie prześladowanych i dyskryminowanych, a zagrożonych prześladowaniami jest nawet pół miliarda! Co pięć minut wyznawca Chrystusa ginie z powodu swej wiary. „Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusa?” ...

Może to nas zdziwi, ale historia zna wielu świętych, którzy przed przyjęciem chrztu byli muzułmanami. Najczęściej zostali oni męczennikami, tak jak św. Ahmet Kaligraf (XVII w.), Abo z Tbilisi (VIII w.), Abraham z Bułgarii (XIII w.) czy Antoni Rauh (VIII w.). W ...