Ufaj Mojej Miłości

Nie odczuwasz, że Bóg Cię kocha? Nie pamiętasz, że Cię wybrał i ma konkretny plan wobec Ciebie? Masz kłopoty z zaufaniem? Ta książka jest dla Ciebie! Słowa Pana Jezusa rozwieją Twoje wątpliwości i ożywią Twoją relację z Bogiem.

Szczecińska mistyczka Alicja Lenczewska (1934–2012) pozostawiła po sobie dwa dzienniki duchowe: Świadectwo i Słowo pouczenia, będące zapisem jej rozmów z Panem Jezusem, Bogiem Ojcem, Matką Bożą, archaniołami i świętymi.

W niniejszej książce zebrano tematycznie te fragmenty pism Alicji Lenczewskiej, które dotyczą podstaw życia duchowego. Obejmują one trzy kluczowe kwestie: Bożą miłość, Boży plan wobec człowieka oraz ufność jako odpowiedź na zaproszenie Stwórcy.

 Kocham cię, moje dziecko, trwaj we Mnie. Nie zrażaj się żadnymi trudnościami ani tym, czego nie rozumiesz. Wszystko jest owocem Mojej woli i zmierza ku chwale Mojej.
Poddaj się wydarzeniom, jakie postawię na twej drodze. Kocham cię i wszystko jest darem miłości dla ciebie. (fragment książki) 

 Każdy żyje na świecie tyle czasu, ile jest konieczne do uświęcenia jego duszy.
Nie ma porównania między ludźmi. Każdy ma właściwy dla siebie czas, właściwe dla siebie warunki uświęcenia. Trzeba więc rozpoznawać swoją drogę do Boga i ufnie poddawać się prowadzeniu Mojemu. (fragment książki)

Książka dostępna w naszej KSIĘGARNI INTERNETOWEJ oraz na naszym koncie ALLEGRO.